اطلاع رسانی ثبت نام ترم مهر سال تحصیلی ۹۸

 

.مرکز آموزش علمی کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان در رشته های
 • کاردانی تعمیرات ماشین آلات صنعتی
 • مهندسی فناوری مکانیک
 • ایمنی کار و حفاظت فنی
 • بازرگانی – انبارداری
 • کاردانی حسابداری صنعتی
 • کارشناسی حسابداری صنعتی
 • کاردانی برق صنعتی
 • کاردانی بازرسی جوش
 • کاردانی ریخته گری
 • کاردانی مدیریت-لجستیک و زنجیره تامین
 • مهندسی بازرسی جوش
 • HSE
 • کاردانی بازرسی جوش
دانشجو می پذیرد

اخبار

واحد آموزش وامورکلاس ها

 • پنج شنبه
 • جمعه
برگزاری کلاس ها اکثرا در روزهای