کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

مقدمه

یکی از اهداف کلان وزارت کار و امور اجتماعی صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و توسعه فرهنگ ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول قانون کار میباشد . از جمله معضلات اجتماعی گریبان گیر کشور های مختلف و من جمله کشور ایران حوادث ناشی از کار میباشد که این امر خسارت مالی ، اقتصادی و اجتماعی بعضا جبران ناپذیر را بر جوامع تحمیل میکند لذا نظر به اهمیت موضوع اعمال نظارت های قانونی در خصوص رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی هنگام ساخت ، بهره برداری و توسعه واحد های صنعتی الزامی است . در این میان کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ، با تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان نقش موثری در نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول قانون کار ایفا نموده و مسئول ایمنی کمیته های مذکور در بستر سازی برای اجرای دستور العمل های ایمنی و حفاظت فردی ، طرح مسائل حفاظتی ، انعکاس ایرادات مشاهده شده و ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم به کارفرما جهت رفع نواقص ایمنی ، همکاری با بازرسان کار و … نقش کلیدی و موثری بر عهده دارند لذا دارا بودن توانایی و مهارت لازم در رشته ایمنی کار و حفاظت فنی و برگذاری دوره  های اموزش تخصصی در این زمینه امری لازم و بدیهی می باشد .

تعریف و هدف:

هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی ناپیوسته علمی – کاربردی رشته « ایمنی کار و حفاظت فنی » تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی و حفاظت کار میباشد که علاوه بر برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی ، وظیفه ارتقای سطح ایمنی کارگاه های  مشمول را به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را بر عهده دارند . دانشجویان طی این دوره دانش و مهارت مدیریت امور ایمنی در واحد های صنعتی ،متناسب با نوع فعالیت انها را فرا گرفته و میتوانند به عنوان مسئول ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت نمایند.

ضرورت و اهمیت  

در حال حاضر سطح فرهنگ ایمنی در میان کلیه اقشار جامعه به ویژه در سطوح کارگری و کارفرمایی نامطلوب ارزیابی میشود و شاهد این امر ، امار موجود در زمینه حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته به دلیل اعمال و رفتار نا ایمن کارگران ( (در حدود ۸۸ درصد علل بروز کل حوادث نشی از کار ) میباشد . لذا به منظور بهبود شرایط موجود نیازمند افرادی متخصص در زمینه ایمنی با تحصیلات دانشگاهی میباشیم . که با فعالیت در کارگاه های مشمول قانون کار مسئولیت ارتقای سطح ایمنی انها را بر عهده گیرند و با برنامه ریزی مناسب و تامین مشارکت کارگران و کارفرما در امر ایمنی محیط کار شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان :

الف – گزارش نویسی و مستند سازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت

پ – انجام کار گروهی

ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ -سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و اموزش انها

ح- خود اموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ذ- اجرای الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست(HSE)

ر- تفکر نقادانه و اقتضایی

ز- خلاقیت و نواوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان:

  • شناسایی کانون های خطر در کارگاه
  • همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های ایمنی
  • همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی
  • همکاری در اجرای بازرسی های منظم دوره ای از کارگاه
  • نظارت بر رعایت استاندارد ها و دستور العمل های ایمنی
  • جمع اوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار
  • توجیه و اشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی در محیط کار

مشاغل قابل احراز :

  • مسئول ایمنی در کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و ائین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو : ( رشته تحصیلی دیپلم – گواهی سلامت…)

۱ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید)، رشته های فنی حرفه ای یا کار و دانش

۲ داشتن شرایط عمومی نظام اموزش عالی

۳ داشتن گواهی عضویت در انجمن صنفی کارگری  مسئولین  ایمنی کمیته های فنی یا معرفی نامه سازمان های کار و امور اجتماعی استانی

طول دوره

دوره کاردانی حرفه‌ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه‌ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و فنی به دو بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود. مجموع واحدهای اخذ شده توسط دانشجویانی که دیپلم ریاضی و فیزیک دارند ۷۳ واحد می‌باشد و آن دسته از دانشجویانی که از سایر رشته‌ها متقاضی اخذ این مدرک می‌باشند، بایستی ۴ واحد جبرانی نیز بگذرانند که در طول حداقل دو و حداکثر سه سال قابل اجرا است.