معرفی دانشگاه

دانشگاه جامع علمی – کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی – کاربردی (یا به عبارتی بهتر نظام آموزش عالی مهارتی) است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می‌شود. هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد به نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی  کاربردی و از جمله دانشگاه‌هایی است که در راستای مهارت‌گرایی در مقابل مدرک‌گرایی قرار دارد. مرکز آموزش علمی کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. نظام آموزش های علمی کاربردی  به صورت ترمی می‌باشد و در دو مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشجو می پذیرد.

با توجه به نوع رشته ها و اختصاصی بودن آنها، ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر رشته‌های این مرکز رشته‌های شغل محور می‌باشند و هدف تربیت نیروی ماهر ، مولد و کارآفرین می‌باشد. پیشنهاد رشته‌های جدید نیز بر مبنای نیاز بازار و پتانسیل ها و نقاط قوت شهرستان در بخش اشتغال بوده است. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان در طی این ۷ سال گذشته با تمرکز بر کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش و کیفیت امور دانشجویی و فرهنگی و ارتباطات علمی ، با ارتقاء سطح خود جزء چند دانشگاه برتر علمی ـ کاربردی استان قرار گرفته است .این مرکز با بهره‌گیری از اساتید مجرب و سایت‌های مجهز کامپیوتری و کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز و بهره گیری از علوم روز در هر رشته توانسته است اثر بخشی آموزشی و مهارتی و شغل محور داشته و همیشه تلاش نموده است تا دانشجویان شاغل و مدیر مالک و کارآفرین تربیت نماید.