مهندسی مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی

مقدمه:

در راستای پاسخگویی به نیاز آموزشی بخش های فنی حوزه های شغلی در تاسیسات حرارتی و برودتی در ساختمان، دوره مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی تعریف می شود.

ضرورت و اهمیت:

باتوجه به ضرورت ایجاد فضای مطبوع جهت آسایش انسان در اماکن آموزشی، مسکونی، صنعتی و … همچنین انجام فرآیندهای حرارتی و برودتی و انجماد خانگی، صنعتی، نیاز مبرم کشور به تربیت نیروهای انسانی کارامد که دانش مربوط به این رشته را با توانایی های کاربردی آن به صورت توام داشته باشند احساس می گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

 • تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • و…

قابلیت ها و مهارت های فنی فارغ التحصیلان:

 • طرح و محاسبه انواع سیستم های تهویه مطبوع
 • طرح و محاسبه انواع سیستم های تبرید و سردخانه
 • مدیریت، اجرا و بهره برداری سیستم های تهویه مطبوع
 • مدیریت، اجرا و بهره برداری تبرید و سردخانه

مشاغل قابل احراز:

 • مدیر کارگاه پروژه های اجرای تهویه مطبوع
 • مدیر کارگاه پروژه های اجرای تبرید و سردخانه
 • طراح و محاسب سیستم های حرارتی و برودتی در دفاتر مهندسی مشاور و دفاتر فنی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:

 • رشته تحصیلی مرتبط
 • قبول شدگانی که مدرک تحصیلی آنان منطبق نمی باشد ملزم به گذراندن دروس جبرانی می باشند.
 • داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور