کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی

مقدمه

انجام دادن یک عمل و حتی برخورداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری است. برای اگاهی باید اطلاعات موجود درباره موضوع تصمیم گیری را گرد آوری و اطلاعات موثر در تصمیم گیری  را انتخاب نمود و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات  مختلفی را که میتوان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد.در این صورت تصمیمی که در نهایت گرفته میشود آگاهانه و معقول خواهد بود.عمده ترین نوع اطلاعات موثر در اغلب تصمیمات اطلاعات مالی است  از این رو هر موسسه ای در هر اندازه و یا هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد.

تعریف و هدف

حسابداری یک سیستم است که در ان فرایند جمع اوری ، طبقه بندی ،ثبت ، خلاصه کردن اطلاعت و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام میگیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانکها ، مجمع عمومی سازمان ها مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات ،داده های خام مالی را دریافت نموده انها را به نظم در می اورد که هدف از تدوین این رشته و گرایش ها ، اموزش و پرورش افرادی است که بتوانند در موسسات بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی  و غیر انتفاعی این مهم را ب سرانجام برسانند.

ضرورت و اهمیت

حسابداری به منظور جوابگویی به نیاز های انسان به وجود امده است . به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی ان ، هدف ها و روش های حسابداری برای جلوگیری به نیاز های اطلاعاتی ، توسعه یافته است. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است وسرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه ، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد .این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان

الف-تجزیه و تحلیل رخداد ها و ارائه راه حل بهینه

ب- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ مدیریت و  اموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت- بهبود و مستند سازی فرایند های انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

ث-کارافرینی ، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی ، و محیط زیست HSE

ح- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

خ- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه

د- تفکر نقادانه و اقتضایی

ذ – خلاقیت و نوآوری

 

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان :

  • بکارگیری اصول و استاندارد های حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط
  • طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری صنعتی
  • شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و سیستم های حسابداری
  • شناخت اصول و سیستم های حسابداری صنعتی
  • شناخت نحوه محاسبات قیمت تمام شده کالا ها و محصولات و خدمات