کارورزی – کاربینی

کارورزی

کارورزی دوره ای است که دانشجویان با حضور در بنگاه های اقتصادی، واحد های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، فرهنگی و هنری ضمن استفاده از آموخته های علمی و فنی توان مهارتی خود را افزایش می دهند.

دوره کارورزی امکان و فرصتی مناسب برای دانشجویان به منظور کسب مهارت لازم در محیط واقعی کار محسوب می شود که نه تنها باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در آینده شده، بلکه به کارورزان این امکان را می دهد تا علاوه بر ورزیده شدن در محیط کار، بتوانند به گرایش ها و علاقه مندی های خود در زمینه های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند.

دانشجویان محترم مراحل انجام درس کارورزی به شرح ذیل می باشد:

 • شرکت در جلسه توجیهی شروع دوره (حضور در جلسه توجیهی الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف دانشجو و حذف آموزشی درس می باشد)،

 • دریافت معرفی نامه جهت ارائه به محل کارورزی از آموزش،

 • تهیه فرم های مربوطه از سایت یا انتشارات مرکز و به همراه داشتن آن در روز جلسه توجیهی،

 • تحویل معرفی نامه به محل کارورزی و تایید آن،

 • گذراندن مدت ۲۴۰ ساعت دوره ی کارورزی،

 • رجوع به استاد مربوطه در روزها و ساعت حضور ایشان در مرکز و ارائه کاربرگ های گزارش هفتگی و ماهیانه به استاد،

 • دریافت نامه ی اتمام دوره کارورزی همراه با مهر و امضاء از محل انجام دوره،

 • تحویل فرم ها و نامه ی اتمام دوره کارورزی به استاد مربوطه.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کاربینی

درس کاربینی یک درس مهارتی است که در نظام آموزش مهارتی و پذیرفته شدن دانشجو در مقاطع کاردانی-کارشناسی حرفه ای ارائه درس کاربینی به صورت یک درس عملی به ارزش یک واحد در ترم اول در نظام آموزش مهارتی الزامی است . انتظار می رود که دانشجوی دانشگاه جامع علمی _کاربردی بتواند از یک طرف به عنوان یک فرد دانشگاهی اعتقاد به بکارگیری شیوه های علمی را در خود نهادینه نماید از طرف دیگر باید این فرد بتواند  به عنوان یک فرد کاری در جامعه قلمداد شود یعنی شخصی که توانسته است با تمرین و ممارست مهارت های فنی را در خود ایجاد کرده و اعتماد به نفس کاری را در خود تقویت نماید و پشتکار و تلاش کار را به طور مستمر پیگیری نماید.

کاربینی، ابزاری است برای اینکه دانشگاه بتواند کارکردهای خود را در عرصه آموزش، فناوری و فرهنگی به نحو احسن ایفا نماید.  هرچند این ابزار به تنهایی کافی نیست و برای این مهم باید همه ارکان دانشگاه و نظام مهارت و فناوری در یک تقسیم کار ملی ایفای نقش نمایند. اما محیط کار واقعی می تواند جامعه پذیری فرد را برای پذیرش در جامعه تخصصی آینده خود افزایش دهد. محیط کار واقعی می تواند فرد را با ریسک های مالی، روانی و اجتماعی بازار آشنا ساخته تا بتواند با ریسک کمتری در آینده به فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد و ارزش افزوده بیشتری در جهت تولید ملی به ارمغان آورد.

کاربینی در محیط کار واقعی، کسب مهارت و دانش صرف نیست بلکه این درس در این محیط باید بتواند هنجارهای قالب بر یک محیط کاری موفق را در فرد درونی نماید.

اهداف عملکردی درس کاربینی شناخت مشاغل مورد نظر،  تشریح جریان کار و فعالیت ها ، شناخت مواد و تجهیزات ،ابزار و ماشین آلات مربوطه شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی شناخت موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی، اقتصادی، سختی، پیچیدگی کار می باشد.

دانشجویان محترم مراحل انجام درس کاربینی به شرح ذیل می باشد:

 • شرکت در جلسه توجیهی شروع دوره (حضور در جلسه توجیهی الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف دانشجو و حذف آموزشی درس می باشد)،

 • تهیه فرم های مربوطه از سایت یا انتشارات مرکز و به همراه داشتن آن در روز جلسه توجیهی،

 • بازدید ۸ ساعته از محیط کار مرتبط با رشته،

 • تحویل فرم های تکمیل شده به استاد مربوطه.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….