وارد کردن نویسنده admin111 با موفقیت انجام نشد. پست های آنها به کاربر فعلی نسبت داده خواهد شد.

مرکز ماهان سپاهان

ثبت نام کاردانی مهر و بهمن ۹۵

با سلام متقاضیان گرامی توجه داشته باشید. جهت ثبت نام در دوره کاردانی مهر و بهمن سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تا تاریخ ۱۳ شهریور ماه به سایت سنجش مراجعه فرمایید. در ذیل فرم پیش ثبت نام و کد های مورد نیاز جهت ثبت نام ارائه شده است. مراحل ثبت نام یک

ثبت نام علمی کاربردی ماهان سپاهان

توسعه صنعتی ماهان سپاهان